Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mijn werkwijze is cliëntgericht maar omvat een duidelijk kader waarin de behandeling wordt vormgegeven.

Dat wil zeggen dat elk traject de volgende fasen doorloopt.

AANMELDING

Voor aanmelding ben ik het best bereikbaar per mail (zie contact). Ook indien je vragen of twijfels heeft, schroom niet contact met me op te nemen. We kunnen dan even kort telefonisch overleg hebben, indien gewenst.


INTAKE

Tijdens de intakefase gaan we inventariseren wat de klacht en precieze hulpvraag is. Wat speelt er precies, welke factoren spelen een rol en wat heb je zelf zoal gedaan? Ik probeer een algemeen beeld te krijgen om te kunnen achterhalen welke behandelmethode het beste bij jou past. Vervolgens is van belang te weten hoe ver je in het proces van verandering zit.

Daarnaast is het eerste gesprek ook bestemd om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen, of je op de goede plek zit en uiteraard ter kennismaking.


BEHANDELING

Aan de hand van de intake zal gezamenlijk worden gekeken naar de behandeldoelen en wensen. Dit leidt tot een globaal behandelplan. Gezien mijn cliëntgerichte benadering is niet standaard aan te geven hoe een behandeling eruit ziet. Desalniettemin zal ik naast de behandelgesprekken vaak opdrachten meegeven en ook aansporen om te oefenen met andere gedragsmogelijkheden. Na vijf sessies plannen we standaard een evaluatiemoment om te kijken naar de voortgang.


AFRONDING

In de afsluitfase zullen we het verloop en de behandeling evalueren. Daarnaast wordt gekeken naar terugvalpreventie. Gezien ik in de onverzekerde zorg werk, schrijf ik niet standaard een eindrapportage, maar indien gewenst kan ik dit uiteraard opmaken.

Wanneer de behandeling is afgerond, wordt het dossier gesloten en gearchiveerd. Ik heb een bewaarplicht van 15 jaar. Bij bezwaar kunt u een verzoek tot vernietiging indienen. 

0